Włochy, a szczególnie północna część tego kraju, stanowi istotny z europejskiego punktu widzenia szlak komunikacyjny. Stąd też przemieszcza się tamtędy duża ilość ciężarówek. Co zrobić, jeśli auto miało wypadek we Włoszech?

Wypadek ciężarówki Włochy – sposób postępowania

Jeśli auto uległo uszkodzeniu w wyniku wypadku drogowego we Włoszech, przede wszystkim należy ustalić sprawcę. O ile w sytuacji, w której osoba winna kolizji przyjmuje winę i jest skłonna podpisać oświadczenie, nie ma problemu. W takiej sytuacji możliwe jest dochodzenie zapłaty z OC sprawcy, jeśli jest on zameldowany na terenie Unii Europejskiej bądź Szwajcarii.

W sytuacji, w której występują wątpliwości co do sprawcy kolizji, najlepiej jest wezwać policję. W tym przypadku trzeba jednak liczyć się ze szczegółową kontrolą organów, również w zakresie posiadania niezbędnych dokumentów przewozowych niezwiązanych z wypadkiem.

Wypadek Włochy – na co uważać?

Wypadek we włoszech może wiązać się z dodatkowymi kosztami, szczególnie jeśli policja stwierdzi braki w dokumentach pojazdu lub kierowcy, może zatrzymać prawo jazdy i odholować pojazd na parking, co wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Wypadek Włochy – jak sprowadzić auto?

Jeśli spór został rozwiązany bez udziału policji lub organ ten nie stwierdził żadnych uchybień w dokumentacji pojazdu, można na własny koszt sprowadzić uszkodzony pojazd do Polski. Możliwe jest później dochodzenie regresowe w stronę firmy, w której sprawca zdarzenia posiada OC. Jeśli wypadek miał miejsce z winy kierowcy sprowadzanego pojazdu – nie należy się żaden zwrot środków.

Jeśli pojazd jest w pełni sprawny technicznie, można próbować wracać nim do domu. Warto jednak pamiętać, że włoska policja jest niezwykle surowa i skrupulatna pod kątem kontrolowania zagranicznych kierowców, więc jakiekolwiek uchybienie może wiązać się z mandatem.

Wypadek ciężarówki Włochy: koszty sprowadzenia pojazdu

Auto, które uczestniczyło w kolizji na terenie Włoch można naprawić na miejscu lub sprowadzić do kraju. W obydwu przypadkach trzeba się liczyć z dość dużymi kosztami. Przewóz pojazdu do kraju oznacza specjalistyczny transport przez wiele kilometrów, z kolei naprawa na miejscu będzie wyceniana w Euro, co stanowi znaczący wzrost kosztów.