Zatrzymanie ciężarówki we Włoszech jest możliwe w dwóch przypadkach. Pierwszą z nich są przyczyny bezpośrednie – związane z samym transportem – na przykład brak niezbędnych dokumentów. Prawo transportowe we Włoszech dopuszcza możliwość zatrzymania pojazdu również gdy występuje przyczyna pośrednio powiązana z pojazdem – jak niemożność opłacenia mandatu na miejscu przez kierowcę.

Zatrzymanie ciężarówki we Włoszech – co zrobić?

Istnieją dwie możliwości rozwiązania takiej sytuacji. Pierwszą z nich jest przyjęcie mandatu, które wiąże się z automatycznym zamknięciem drogi odwoławczej. Prawo transportowe we Włoszech uznaje w tym zakresie, że przyjęty i opłacony mandat oznacza przyznanie się do winy i brak jest możliwości odwoływania się od niego.

W sytuacji przyjęcia mandatu i po opłaceniu go na miejscu u funkcjonariusza policji lub w późniejszym terminie przelewem, auto zostaje odholowane na parking policyjny na okres trzech miesięcy.

Czas ten można zamienić na zakaz wjazdu na teren Włoch. Zakaz ten dotyczy kierowcy, który otrzymał mandat. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez prefekturę to ten kierowca jest zobowiązany do odbioru pojazdu i wyjechania nim z kraju najkrótszą możliwą trasą.

Procedura odwoławcza po zatrzymaniu ciężarówek we Włoszech

Niestety, prawo transportowe we Włoszech kancelaria to trudny temat.Po otrzymaniu mandatu należy go bezwzględnie opłacić, zaznaczając jednak, że nie jest to opłata za mandat, a kaucja. W takiej sytuacji następuje zatrzymanie ciężarówek we Włoszech na okres trzech miesięcy.

Odwołanie należy złożyć w języku włoskim u prefekta lub sędziego w nieprzekraczalnym terminie 90 dni od otrzymania protokołu lub od dnia zdarzenia (u prefekta) lub w terminie 60 dni – u sędziego pokoju.

W sytuacji, w której prefekt orzeknie niezasadność odwołania i zasądzi jeszcze wyższą karę, możliwe jest wniesienie odwołania do sędziego pokoju. Wówczas będzie miała miejsce rozprawa sądowa, na której strony zostaną wysłuchane, a sędzia pokoju wyda wyrok.

Odzyskanie pojazdu po pozytywnym wyroku sądu

Jeśli organ do tego uprawniony uzna, że zatrzymanie ciężarówek we Włoszech było niezasadne, przewoźnik uzyska zwrot wpłaconej kaucji. Po odzyskaniu wpłaconych pieniędzy, osoba oddelegowana do odbioru ciężarówki powinna udać się na parking, na którym znajduje się auto i tam okazać stosowne dokumenty uprawniające do zwrotu pojazdu.

Jeśli wraz z ciężarówką odebrano także dowód rejestracyjny, można go odzyskać we włoskim Urzędzie Motoryzacji właściwym miejscowo dla sprawy.