Poszukiwanie pracy nierozerwalnie łączy się ze stworzeniem i skompletowaniem kilku rodzajów dokumentów. W przypadku starania się o kolejną pracę, należy pamiętać o dostarczeniu pracodawcy świadectw pracy. Niezbędne papiery to z pewnością świadectwo ukończenia szkoły/ dyplom wyższej uczelni, list motywacyjny oraz CV, czyli Curriculum Vitae. Z tym jest często problem i ludzie zastanawiają się, co napisać w CV.

Dane osobowe

Przede wszystkim należy zawrzeć takie informacje, jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres mejlowy do kontaktu. Można również podać aktualny adres zamieszkania. Obecnie nie ma już wymogu pisania w CV swojego stanu cywilnego, dlatego warto pominąć tę informację – nie powinna ona pracodawcy interesować.

Wykształcenie

W tym miejscu należy wpisać ostatnią szkołę, którą się ukończyło – tę, która miała największy wpływ na nasze wykształcenie. Może to być Uniwersytet lub Politechnika, prywatna szkoła wyższa, szkoła średnia lub każda inna, która była ostatnią i najważniejszą szkołą w toku naszej edukacji.

Przebieg zatrudnienia

Ludzie zawsze zastanawiają się, co napisać w CV, pomijając te najbardziej podstawowe dane. Nie każdy chce się chwalić przebiegiem zatrudnienia. Czasem podejmuje się bowiem prace nie z powodu wykształcenia, a przymusu ekonomicznego – i niekoniecznie musi ona współgrać z naszymi umiejętnościami czy wiedzą. Tak czy inaczej, warto przemyśleć zawarcie określonych informacji. Z jednej strony pokazują one wszechstronność pracownika, z drugiej mogą sugerować, że brakuje mu konkretnego fachu i próbuje swoich sił wszędzie – dlatego te informacje należy podawać rozsądnie. W CV nie ma obowiązku, by napisać o każdej pracy, której się podejmowało.

Inne informacje

W tej rubryce warto zawrzeć swoją znajomość języków obcych, takie umiejętności, jak obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, umiejętność zarządzania zespołem, pracy w grupie i wszystkie inne, które rzeczywiście posiadamy. Ważne: pracodawca może podczas rozmowy zapytać o jedną lub dwie z nich, więc dobrze by było umieć się wypowiedzieć na temat tego, co zostało napisane.

Dobra prezentacja przy pomocy CV

Pracodawcy, zwłaszcza w dużych firmach, dziennie dostają mnóstwo dokumentów, a CV jest jednym z wielu rodzajów trafiających do ich skrzynek mejlowych. Oczywiście nikt nie gwarantuje, że otworzą każdą ofertę, ale tak, jak w przypadku spotkania w cztery oczy, tu również obowiązuje zasada „liczy się pierwsze wrażenie”. Jeśli CV jest niechlujne, przygotowane w pośpiechu, zawiera literówki lub brakuje w nim istotnych informacji, prawdopodobnie zostanie odrzucone w przedbiegach. Ktoś, kto przyłożył się do zaprezentowania swojej osoby poprzez CV (szatę graficzną, detal, kolor, układ, estetykę wykonania) będzie miał większe szanse na zaproszenie na rozmowę, ponieważ może on okazać się bardziej rzetelnym pracownikiem niż ktoś, kto swoje dokumenty prezentuje bez odpowiedniej „oprawy”. Trzeba pamiętać, że obejrzenie dokumentów to pierwszy kontakt potencjalnych pracodawców i pracowników i od tego, co będzie napisane w CV, zależy dalszy los tej znajomości. Warto wziąć sobie do serca, że nie tylko jest ważne, co napisać w CV, ale również, w jaki sposób można to zaprezentować.

Kategorie: Praca