zmiany w ratownictwie medycznym 2016
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Pomoc dla ratowników medycznych. Zmiany w ratownictwie medycznym 2016

Pomoc dla ratowników medycznych. Zmiany w ratownictwie medycznym 2016

Nowelizacja ustawy o państwowym ratownictwie medycznym wreszcie regulująca zawód ratownika medycznego zdążyła wejść w życie jeszcze przed 2016 rokiem.

Ustawa podaje definicję zawodu ratownika medycznego, precyzując jego kompetencje. Do tej pory – z punktu widzenia prawnego – możliwości działania ratownika zatrudnionego przy szpitalnych oddziałach ratunkowych były bardzo ograniczone.

Przed zmianami dochodziło do dziwnych sytuacji. Np. jeśli ratownik medyczny zatrudniony w SORze zabezpieczał stan pacjenta, według litery prawa nie wykonywał swojego zawodu. Działo się tak, ponieważ zapis poprzedniej ustawy stwierdzał, że ratownik wykonuje swój zawód tylko wtedy, gdy pomaga osobom poszkodowanym w miejscu zdarzenia (a SOR nie jest miejscem zdarzenia). W nowelizacji dodano zapis o tym, że również świadczenia zdrowotne dostarczane przez ratownika medycznego to wykonywanie jego zawodu. Poszerzył się więc znacznie zakres możliwych czynności wykonywanych przez ratowników zatrudnionych na SORach.

Poza tym dodano nowy zapis, umożliwiający zatrudnienie ratowników poza systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Mogą więc oni teraz pracować na oddziałach szpitalnych poza SORem jako pracownicy wykonujący swój zawód. Ratownikiem jest osoba ratująca ludzi na obszarach górskich, wodnych, wojskowych, lotniczych, a także osoby prowadzące zajęcia z zakresu pierwszej pomocy.

Ustawa niestety nie precyzuje tego, komu podlega ratownik pracujący na SORze – czy polecenia wydaje mu pielęgniarka oddziałowa, inny ratownik czy ordynator oddziału.

Poza nowościami dla ratowników nowelizacja określa zasady tworzenia centrów urazowych dla dzieci oraz sprzętu, jaki powinien się w nim znaleźć. A od 2021 r w życie wejdzie zapis mówiący o tym, że każde takie centrum ma dysponować lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.